Marti, 29 Septembrie 2020

Arhiva noutatilor legislative

DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945"
[D. nr.652/22-12-1997]


DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945"
[D. nr.136/27-04-1998]


DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945"
[D. nr.138/27-04-1998]


DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativa a Celui de-al Doilea Razboi Mondial, 1941 - 1945"
[D. nr.563/20-11-1996]


DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativa a Celui de-al Doilea Razboi Mondial, 1941 - 1945"
[D. nr.487/26-09-1996]


DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945"
[D. nr.110/11-05-1995]


ORDIN al ministrului finantelor publice privind deciziile de impunere anuala
[O. nr.186/06-02-2007 (M.F.P.)]


ORDIN al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
[O. nr.185/06-02-2007 (M.F.P.)]


ORDIN al ministrului finantelor publice pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de finantare dintre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Asistenta in vederea organizarii in anul 2006 a doua comitete de monitorizare ISPA in Romania"
[O. nr.125/26-01-2007 (M.F.P.)]


HOTĂRÂRE privind darea in administrarea Casei Judetene de Pensii Mures si a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures a unor bunuri imobile proprietate publica a statului
[H.G. nr.115/07-02-2007]


ORDIN al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind aprobarea modelului formularelor utilizate pentru declararea stocurilor
[O. nr.72/09-02-2007 (M.A.P.D.R.)]


DECIZIE privind numirea domnului Daniel Iliescu in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru
[Decizie nr.34/13-02-2007]


DECIZIE privind eliberarea domnului Ion Șerpe din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru
[Decizie nr.33/13-02-2007]


HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 iunie 2006 si la Paris la 12 septembrie 2006, intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrarilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 in judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005
[H.G. nr.107/31-01-2007]


DECIZIA nr. 66 din 25 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
[D.C.C. nr.66/25-01-2007]


DECIZIA nr. 64 din 25 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
[D.C.C. nr.64/25-01-2007]


ORDIN al presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Famos" - S.A. Suceava
[O. nr.8.654/06-02-2007 (A.V.A.S.)]


ORDIN al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret privind aprobarea Structurii programelor Autoritatii Nationale pentru Tineret in domeniul tineretului - 2007, a Metodologiei de finantare a proiectelor de tineret in cadrul programelor Autoritatii Nationale pentru Tineret in domeniul tineretului - 2007 si a Metodologiei de finantare a proiectelor de tineret la concursurile locale de proiecte de tineret
[O. nr.1.245/22-01-2007 (A.N.T.)]


ORDIN al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
[O. nr.218/07-02-2007 (M.T.C.T.)]


ORDIN al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 765/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand societatile de asigurare si asigurare-reasigurare care practica asigurari pentru culturi agricole, animale, pasari, familii de albine si pesti, agreate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru anul agricol 2006-2007
[O. nr.70/07-02-2007 (M.A.P.D.R.)]


ORDIN al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru preluarea in legislatia interna a unor noi amendamente la prevederile anexei I "Reteaua de drumuri internationale «E»" si ale anexei II "Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca marile drumuri de circulatie internationala" la Acordul european asupra marilor drumuri de circulatie internationala (AGR), incheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975
[O. nr.2.508/2006/27-12-2006 (M.T.C.T.)]


HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor
[H.G. nr.121/07-02-2007]


HOTĂRÂRE pentru reglementarea procedurii specifice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei
[H.G. nr.104/31-01-2007]


ORDIN al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC
[O. nr.219/07-02-2007 (M.T.C.T.)]


ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Regulamentului Consiliului UE nr. 147/2003 privind instituirea de anumite masuri restrictive referitoare la Somalia
[O. nr.1.943/2006/29-11-2006 (M.A.E.)]


ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Pozitiei comune a Consiliului UE 2002/960/PESC privind instituirea de masuri restrictive impotriva Somaliei
[O. nr.1.942/2006/29-11-2006 (M.A.E.)]


ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Pozitiei comune a Consiliului UE 2004/698/PESC privind ridicarea masurilor restrictive impotriva Libiei
[O. nr.1.939/2006/29-11-2006 (M.A.E.)]


ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Pozitiei comune a Consiliului UE 2005/888/PESC privind masurile restrictive specifice impotriva persoanelor suspectate de implicare in asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri
[O. nr.1.937/2006/29-11-2006 (M.A.E.)]


DECIZIE privind numirea doamnei Popescu BiancaLaura in functia de consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice in cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
[Decizie nr.32/13-02-2007]


DECIZIE privind numirea domnului Török Ernest in functia de consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice in cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
[Decizie nr.31/13-02-2007]


DECIZIE privind revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei pentru managerii publici a doamnei Armenia Androniceanu si pentru numirea in aceasta functie a doamnei Oana-Marina Istrate in cadrul aceleiasi comisii
[Decizie nr.30/13-02-2007]


DECIZIE pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania a doamnei Nicoleta Iacob si pentru numirea in aceasta functie a doamnei Carmen Sinica Voicu in cadrul aceleiasi comisii
[Decizie nr.29/13-02-2007]


DECIZIE pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor a doamnei Nicoleta Iacob si pentru numirea in aceasta functie a domnului Canangiu Catalin in cadrul aceleiasi comisii
[Decizie nr.28/13-02-2007]


DECIZIE pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor a domnului Dan Petrescu si pentru numirea in aceasta functie a domnului Remus-Virgil Baciu in cadrul aceleiasi comisii
[Decizie nr.27/13-02-2007]


DECIZIE pentru numirea doamnei Meran Codruta Georgeta in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei
[Decizie nr.25/12-02-2007]


DECIZIE pentru eliberarea doamnei Ramascanu Beatrice din functia de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe si de Agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului
[Decizie nr.24/12-02-2007]


HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia
[H.G. nr.133/07-02-2007]


DECIZIA nr. 63 din 25 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
[D.C.C. nr.63/25-01-2007]


DECIZIA nr. 10 din 9 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Codul de procedura civila
[D.C.C. nr.10/09-01-2007]


HOTĂRÂRE privind constituirea, declararea, inregistrarea si functionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societatilor civile profesionale de psihologie, precum si exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in sectorul public sau privat, in regim salarial
[H. nr.1/2006/10-03-2006 (C.P.R.)]


HOTĂRÂRE privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritoriala a comunelor Șoparlita si Dobrun, judetul Olt
[H.G. nr.120/07-02-2007]


HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
[H.G. nr.119/07-02-2007]


DECRET privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad
[D. nr.97/09-02-2007]


HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevazut la art. 8 alin. (1) din Hotararea Camerei Deputatilor nr. 34/2006 privind instituirea Comisiei de ancheta parlamentara pentru analiza activitatii Ministerului Economiei si Comertului
[H.C.D. nr.4/12-02-2007]


HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
[H.C.D. nr.2/06-02-2007]


ORDIN al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea limitelor admisibile de perisabilitate pentru produsele din unitatile din reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
[O. nr.145/31-01-2007 (M.T.C.T.)]


ORDIN al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica
[O. nr.26/29-01-2007 (A.N.R.M.A.P.)]


ORDIN al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectueaza importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale
[O. nr.810/9/120/141/22-12,04-01,18-01,31-01-2007 (M.A.P.D.R., M.M.G.A., M.A.I., M.T.C.T.)]


DECRET privind acreditarea unui ambasador
[D. nr.96/07-02-2007]


DECRET privind acreditarea unui ambasador
[D. nr.95/07-02-2007]


DECRET privind acreditarea unui ambasador
[D. nr.94/07-02-2007]


DECRET privind acreditarea unui ambasador
[D. nr.93/07-02-2007]


DECRET privind rechemarea unui ambasador
[D. nr.92/07-02-2007]


DECRET privind trecerea in rezerva a unui general-maior din Ministerul Apararii
[D. nr.83/06-02-2007]


DECIZIE privind cererile nr. 63.108/00, 62.595/00, 63.117/00, 63.118/00, 63.119/00, 63.121/00, 63.122/00, 63.816/00, 63.827/00, 63.829/00, 63.830/00, 63.837/00, 63.854/00, 63.857/00 si 70.551/01, formulate de organizatia religioasa "Martorii lui Iehova - Romania" si altii impotriva Romaniei
[Decizie (C.E.D.O.)]


DECIZIE privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale "MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE" - S.R.L.
[Decizie nr.45/01-02-2007 (C.S.A.)]


ORDIN al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei Fondului pentru Mediu
[O. nr.129/02-02-2007 (M.M.G.A.)]


ORDIN al ministrului sanatatii publice privind criteriile de performanta in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen
[O. nr.112/22-01-2007 (M.S.P.)]


ORDIN al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului national de alocare
[O. nr.85/26-01-2007 (M.M.G.A.)]


ORDIN al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice
[O. nr.74/01-02-2007 (I.S.C.)]


ORDIN al presedintelui Agentiei pentru Strategii Guvernamentale pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea in cursul anului 2007 a proiectelor pentru comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare, precum si a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural
[O. nr.25/26-01-2007 (A.S.G.)]


ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale AntiDoping pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport
[O. nr.16/02-02-2007 (A.N.A.)]


PROTOCOL intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea in domeniul stiintei, dezvoltarii tehnologice si inovarii
[Protocol]


HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea in domeniul stiintei, dezvoltarii tehnologice si inovarii, semnat la Bucuresti la 6 septembrie 2006
[H.G. nr.101/31-01-2007]


ORDIN al presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Prelucrarea Carnii SPLAI" - S.A. Bucuresti
[O. nr.8.613/29-01-2007 (A.V.A.S.)]


ORDIN al presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "CEREALCOM" - S.A. Tulcea
[O. nr.8.609/25-01-2007 (A.V.A.S.)]


ORDIN al presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "UNTIM" - S.A. Timisoara, judetul Timis
[O. nr.8.608/25-01-2007 (A.V.A.S.)]


ORDIN al presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "DELFINCOM" - S.A. Bucuresti
[O. nr.8.607/25-01-2007 (A.V.A.S.)]


ORDIN al presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Arcadia 2000" - S.A. Bucuresti
[O. nr.8.602/25-01-2007 (A.V.A.S.)]


ORDIN al presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Administrare Cazare Cantine" - S.A. Bucuresti
[O. nr.8.601/25-01-2007 (A.V.A.S.)]


ORDIN al ministrului sanatatii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, in perioada 4-10 martie 2007, pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, din spitalele publice
[O. nr.173/31-01-2007 (M.S.P.)]


ORDIN al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate
[O. nr.15/30-01-2007 (A.N.S.V.S.A.)]


HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
[H.G. nr.71/24-01-2007]


DECIZIA nr. 59 din 17 ianuarie 2007 privind sesizarea de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 1 si art. 3 din Legea privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii
[D.C.C. nr.59/17-01-2007]


ORDIN al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata
[O. nr.6/10-01-2007 (O.S.I.M.)]


ORDIN al ministrului educatiei si cercetarii pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat
[O. nr.5.435/2006/23-10-2006 (M.E.C.)]


DECIZIE pentru numirea domnului Darius Mesca in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului
[Decizie nr.19/02-02-2007]


HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
[H.G. nr.88/31-01-2007]


HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile aflate in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
[H.G. nr.87/31-01-2007]


HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Municipiului Bucuresti
[H.G. nr.84/31-01-2007]


HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
[H.G. nr.83/31-01-2007]


ORDIN al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
[O. nr.130/25-01-2007 (M.A.I.)]


ORDIN al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor si a contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2007
[O. nr.2/24-01-2007 (A.N.R.E.)]


HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
[H.G. nr.72/24-01-2007]


HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii India privind desfiintarea obligativitatii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice, semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2004
[H.G. nr.51/17-01-2007]


HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin Scrisoarea semnata la Zagreb la 9 octombrie 2006 si la Bucuresti la 12 octombrie 2006, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001
[H.G. nr.50/17-01-2007]


HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, aflat in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia
[H.G. nr.36/17-01-2007]


DECIZIA nr. 36 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedura penala
[D.C.C. nr.36/11-01-2007]


DECIZIA nr. 29 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
[D.C.C. nr.29/11-01-2007]


DECIZIA nr. 24 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
[D.C.C. nr.24/11-01-2007]


DECIZIA nr. 14 din 9 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, cat si a ordonantei in ansamblu, a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
[D.C.C. nr.14/09-01-2007]


DECIZIA nr. 11 din 9 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861, art. 862 si art. 149 alin. 1 din Codul de procedura penala
[D.C.C. nr.11/09-01-2007]


DECIZIA nr. 2 din 9 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 din care face parte integranta
[D.C.C. nr.2/09-01-2007]


ORDIN al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru infiintarea Registrului national al informatiei cu privire la modificarile genetice din organismele modificate genetic si transmiterea informatiei catre Comisia Europeana
[O. nr.55/16-01-2007 (M.M.G.A.)]


ORDIN al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului de aprobare a Normelor privind aprobarea modalitatilor de agreare de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unitatilor specializate, medicale si/sau psihologice, in vederea examinarii personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei rutiere
[O. nr.2.462/19-12-2006 (M.T.C.T.)]


ORDONANȚĂ privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
[O.G. nr.19/31-01-2007]


ORDONANȚĂ pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului
[O.G. nr.18/31-01-2007]


ORDONANȚĂ privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate
[O.G. nr.16/31-01-2007]


ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
[O.G. nr.15/31-01-2007]


ORDONANȚĂ pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national
[O.G. nr.13/31-01-2007]