Miercuri, 30 Septembrie 2020- Produsul intern brut regional pe locuitor (PIBR/loc) are cea mai mica valoare dintre toate regiunile, (reprezentând 70% din valoarea produsului intern brut pe locuitor la nivel national in anul 2000) inregistrând si o descrestere in termeni reali de 0,6% in conditiile in care la nivel national a avut loc o crestere de 4,1%.

- Contributia agriculturii la PIB regional (16.00%) este superioara fata de aportul acestui domeniu in PIB la nivel national (10.6%) - anul 2000, sugerând slaba diversificare a activitatilor economice in mediul rural;

- Insuficientul aport al IMM-urilor la cifra de afaceri a industriei prelucratoare, 31,88%, inferior contributiei realizate de IMM-uri la nivel national, 33,29%, in anul 2001;

- Gradul scazut al infrastructurii rutiere modernizate, 58% din infrastructura rutiera a regiunii este sub standardele minime acceptabile, in anul 2001;

- Reteaua de apa potabila este insuficient dezvoltata in raport cu suprafata si populatia regiunii la nivelul anului 2001:
1. km retea/100 kmp suprafata: 11.79 fata de 15.98 la nivel national;
2. km retea potabila/1000 loc: 1.14 fata de 1.70 la nivel national;

- Reteaua de canalizare este insuficient dezvoltata in raport cu suprafata si populatia regiunii la nivelul anului 2001:o km retea canalizare/1000 loc: 0.64 fata de 0.73 la nivel national;o Din 357 localitati conectate la reteaua de apa potabila numai 131 sunt conectate la reteaua de canalizare;

- Capacitatea insuficienta de tratare a apelor reziduale in statiile de epurare (70% din necesar) si a haldelor de depozitare a deseurilor (60% din necesar);

- Gradul ridicat al populatiei ocupate in agricultura -49.80% din total populatie ocupata insotit de gradul scazut al populatiei ocupate in servicii 29.60% din total populatie ocupata – anul 2001;